Om oss

STIFTELSEN Kurdên Anatoliya Navîn (KAN) bildades officiellt den 24 mars 2002 av 30-tal kurder med rötter från centrala Anatolien.

Stiftelsen är registrerad hos Länsstyrelsen i Stockholm.

Övergripande mål

STIFTELSEN KURDÊN ANATOLIYA NAVÎNs (KAN) ändamål är att främja utvecklingen av de central anatoliska kurdernas kultur, språk samt förstärka deras identitet. Stiftelsen skall verka för integrationen.

Målgrupp

Stiftelsens målgrupp i första hand är kurder i Sverige, där kurdiska barn och kvinnor är prioriterade och fokus ligger speciellt i barn under 18 år samt kurdiska kvinnor som är födda utomlands.

Syfte

STIFTELSEN KAN kommer att arbeta för att främja svensk-kurdernas rättigheter och tydliggöra deras skyldigheter i det svenska samhället. STIFTELSEN KAN ska med sin demokratiska värderingar driva påverkningsarbete för att kurderna och samarbetspartners ska verka för ett mer jämställt Sverige. STIFTELSEN KAN kommer inom integrationen att vara med och skapa bättre förutsättningar för individen om en bättre framtid i Sverige med sysselsättning eller studier.

Mål

Nationellt prioriterade utvecklingsområden;

STIFTELSEN KAN kommer att arbeta inom fyra verksamhetsområden, integration och asylfrågor, sysselsättning och utbildning, skapande & företagande och mångfald, kultur & tradition.

Integration & asylfrågor

STIFTELSEN KAN kommer att effektivisera integrationsmodellen som ska få svensk-kurder att inte bara integrera sig bättre utan också ge övriga svenska medborgare ökad kunskap om kurdernas kulturella bakgrund och historia.  STIFTELSEN KAN kommer utöver integrationsfrågan även arbeta för att följa olika händelseförlopp i Kurdistan som kan leda till att folk flyr och flyktingströmmar uppstår. STIFTELSEN KAN kommer under verksamhetsåret bredda integrationsplattformen:

Integrationsplattform
STIFTELSEN KAN vill ge tydlig och korrekt information till nyanlända den första tiden i Sverige, vilket har en stor positiv inverkan på hur anpassningen till regler och levnadssätt ser ut.

Som nyanländ till Sverige krävs inte bara information om sina rättigheter, utan även om sina skyldigheter. STIFTELSEN KAN arbetar för att skapa en ”vi-känsla” där alla svenska medborgare drar åt samma håll. För att vi ska lyckas med detta krävs en anpassad och riktad information till nyanlända.

Sysselsättning & utbildning för kvinnor

Sysselsättningsgraden för kvinnors Den underliggande faktorn är antingen låg utbildningsnivå eller avsaknaden av utbildning. STIFTELSEN KAN anser att detta är en farlig kombination som måste motverkas och förebyggande åtgärder utökas.

STIFTELSEN KAN arbetar inom föräldranätverket och ungdomsnätverket för att ge bättre förutsättningar för individerna att prata om och diskutera bästa förhållningssättet att söka arbete eller studera effektivt. STIFTELSEN KAN kommer att arbeta förebyggande och samtidigt långsiktigt med den kurdiska folkbildningen.

Föräldranätverk
Föräldranätverket är en plattform för nyanlända och ska bidra till att ge föräldrarna en bra start i Sverige. Med seminarier och informationsträffar diskuterar föräldrar barnuppfostran, diskriminering, religion, utbildning och arbete. Även studiebesök till viktiga samhällsinstitutioner som är efterfrågade inom föräldragrupperna runt om i landet.

Ungdomsnätverk
Ungdomsnätverket ska inspirera och knyta an ungdomar till välintegrerade svensk-kurder och flergenerations-svenska ungdomar för att få en bra start.

  • Motivationshöjande seminarier med olika teman från svenska universitetsstudenter.
  • Olika kulturaktiviteter inom kommunen för att skapa en plattform där ungdomar med olika etniska grupper träffas och skapar gemenskap.

Brottsförebyggande

Samverkan med olika aktörer mot ungdomskriminalitet.

Parterna bidrar med sina olika kunskaper, resurser för att hindra att ungdomarna hamnar i ungdomsbrottslighetens spiral.

 

Skapande & företagande

Historiskt är kurdiska befolkningen ett skapande folk. Med utgångspunkten att skapa sin egen försörjning har den svensk-kurdiska gruppen på senare år utvecklat egna företag inom det svenska välfärdsystemet såsom restaurang, vård, omsorg och utbildning. Det har varit sedan länge känt att svensk-kurderna speciellt från centrala Anatolien har drivit företag inom restaurang, detaljhandeln, olika serviceföretag, taxi.

STIFTELSEN KAN vill arbeta fram en modell som ytterligare motiverar flera att skapa egen försörjning genom att starta upp och driva olika bolagsformer. STIFTELSEN KAN vill utveckla företagsnätverk i syfte att motivera till fler företagare inom gruppen i Sverige.

Mångfald, kultur & tradition

Den central anatoliska kurdernas kultur och traditioner är en relativ ny kultur i Sverige. Den kurdiska kulturen har två utgångspunkter, den ena från ”Zoroastrism/yazidier” och den andra från islam. Den islamiska influerade aspekten i den kurdiska kulturen är dominerande och välförankrad i den Anatoliska kurdiska befolkningens vardag.

Skapa framtid för våra barn

Vårt uppdrag är att inspirera till en livslång kärlek till lärandet.

LÖRDAGSSKOLA

Kurdiska språkkurs för barn mellan 3-15 år varje lördag kl. 12-14.

Språkklasser i båda kurmanci och sorani.

Olika klasser för olika åldersgrupper. Kursen ges i samarbete med Södra Stockholms Folkhögskola i Slagsta, Norsborg, Stockholm.

 

HÖGSKOLEPROVET

25 veckors förberedelsekurs för högskoleprovet för de som går sista året på gymnasiet eller har redan tagit studenten. De som går sista året på gymnasiet får läsa kursen på fredagar och lördagar. De som har redan tagit studenten får läsa kursen på vardagar eller helger.

 

KURDISKA FÖR VUXNA

12 veckors kurs

Vad är kurdiska för vuxna?

Kurdiska för vuxna är en språkkurs för att lära sig hur man kan “läsa och skriva” på kurdiska. Många kurder kan tyvärr inte läsa eller skriva på kurdiska trots att de talar språket obehindrat.

När man själv kan läsa och skriva på kurdiska kommer det att underlätta för de vuxna att lära sina barn kurdiska på bättre sätt.

När man själv kan läsa eller skriva kurdiska kan man som föräldrar läsa kurdiska böcker för sina barn.

Kursen är på 12 veckor, 2 tim/vecka.

Lär dig att läsa och skriva kurdiska snabbt.

donera till stiftelsenkan

Om oss stiftelsenkan

STIFTELSEN Kurdên Anatoliya Navîn (KAN) bildades officiellt den 24 mars 2002 av 30-tal kurder med rötter från centrala Anatolien. Stiftelsen är registrerad hos  Länsstyrelsen i Stockholm.

Stadgar

Kontakta oss

Mjölnarstigen 1,  163 41 Spånga,
Stockholm, Sweden

Telefon: +46(8)761 81 18  / 0708323958

E-mail: info@stiftelsenkan.com

Copyright © 2021 – Stiftelsen Kurdên Anatoliya Navîn (KAN). Developed by: WeWebb.se