HÖGSKOLEPROVET

25 veckors förberedelse kurs för Högskoleprovet för de som går på sista året i Gymnasiet eller har redan tagit studenten. De som går på sista året i gymnasiet får läsa kursen på fredagar och lördagar. De som har redan tagit studenten får läsa kursen på vardagar eller helgen.

Vad är Högskoleprovet?

Högskoleprovet är ett svenskt nationellt urvalsprov.

Högskoleprovet är ett svenskt nationellt urvalsprov som skall pröva kunskaper och färdigheter från grundskolan och gymnasieskolan som behövs vid högre studier, och rangordna provtagarna efter resultat. Resultatet från högskoleprovet utgör en särskild sökandekategori till utbildningar vid Sveriges högskolor, universitet och andra eftergymnasiala utbildningsinstitutioner. Provet kan därmed sägas ge presumtiva studenter en andra chans vid antagningen, vid sidan av slutbetyget från studier på gymnasienivå.

Provet hålls två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Vårprovet äger rum på en lördag i slutet av mars eller i början av april, medan höstprovet hålls i oktober. Från och med höstterminen 2018 kommer höstprovet, efter önskemål från främst sjundedagsadventister, att ges på en söndag.

Ett provresultat är giltigt till utgången av det kalenderhalvår som infaller åtta år efter provtillfället.

Skriv här vad du förväntar dig av kursen.

STIFTELSEN KURDÊN ANATOLÎYA NAVÎN

FÖR KURDISKA BARN

donera till stiftelsenkan

Om oss stiftelsenkan

STIFTELSEN Kurdên Anatoliya Navîn (KAN) bildades officiellt den 24 mars 2002 av 30-tal kurder med rötter från centrala Anatolien. Stiftelsen är registrerad hos  Länsstyrelsen i Stockholm.

Stadgar

Kontakta oss

Mjölnarstigen 1,  163 41 Spånga,
Stockholm, Sweden

Telefon: +46(8)761 81 18  / 0708323958

E-mail: info@stiftelsenkan.com

Copyright © 2021 – Stiftelsen Kurdên Anatoliya Navîn (KAN). Developed by: WeWebb.se