Skip to content

Välkommen till Stiftelsen Kan

Stiftelsens vision är att skapa en trygg framtid för kurdiska barn och kvinnor i ett integrerad kurdisk samhälle i hela Europa genom att stödja utvecklingen av det kurdiska språket samt förstärka deras identitet.


Vår mission är att främja integration, förhindra segregation och förebygga kriminalitet hos kurdiska barn och ungdomar i Europa. Vi vill förbättra och förstärka integrationen genom att öka självkänsla och kultur hos kurdiska barn, ungdomar och kvinnor.